Comandă adeverinţa privind confirmarea posesiei permisului de conducere

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a adeverinţei privind posesia permisului de conducere cu categoriile indicate se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere.

Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie şi are putere juridică. Ea poate include informaţia despre toate permisele de conducere şi categoriile respective deţinute în prezent şi anterior.

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, titulari ai permiselor de conducere. Adeverinţa poate fi eliberată inclusiv unei persoane împuternicite, care dispune de procură autentificată notarial.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele);
  • datele buletinului de identitate valabil;
  • tipul şi numărul de înregistrare a permisului de conducere actual.

Serviciul este disponibil şi prin telefon, la numărul unic al Call centrul-ui (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale), 14-909.

TERMENE ŞI TARIFE:

Termene

Tarife*

10 zile lucrătoare

 90.00 lei

5 zile lucrătoare

140.00 lei

La eliberarea adeverinţei, solicitantul prezintă:

  • actul de identitate (originalul şi copia);
  • procură autentificată notarial ce oferă persoanei împuternicite dreptul de a primi Adeverinţa (după caz);
  • bonul de plată;
  • permisul de conducere actual - (original şi copie).

CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:

Pasul 1: Verificaţi, dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu la unul dintre oficiile "Poşta Moldovei" (numărul comenzii este indicat în memoriu), prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Oficii poştale
Serviciul MPay
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului